תוצאה
אישי
קטגוריה
46 / 20
44%
מגדר
173 / 60
35%
כללי
247 / 64
26%