תוצאה
אישי
קטגוריה
46 / 18
40%
מגדר
173 / 58
34%
כללי
247 / 62
26%