תוצאה
אישי
קטגוריה
46 / 17
37%
מגדר
173 / 57
33%
כללי
247 / 61
25%