תוצאה
אישי
קטגוריה
9 / 7
78%
מגדר
240 / 210
88%
כללי
440 / 359
82%