תוצאה
אישי
קטגוריה
20 / 1
5%
מגדר
74 / 4
6%
כללי
247 / 58
24%