תוצאה
אישי
קטגוריה
13 / 3
24%
מגדר
173 / 52
31%
כללי
247 / 55
23%