תוצאה
אישי
קטגוריה
46 / 16
35%
מגדר
173 / 50
29%
כללי
247 / 53
22%