תוצאה
אישי
קטגוריה
9 / 6
67%
מגדר
240 / 201
84%
כללי
440 / 348
80%