תוצאה
אישי
קטגוריה
42 / 3
8%
מגדר
74 / 3
5%
כללי
247 / 48
20%