תוצאה
אישי
קטגוריה
46 / 15
33%
מגדר
173 / 44
26%
כללי
247 / 46
19%