תוצאה
אישי
קטגוריה
42 / 2
5%
מגדר
74 / 2
3%
כללי
247 / 45
19%