תוצאה
אישי
קטגוריה
46 / 14
31%
מגדר
173 / 42
25%
כללי
247 / 43
18%