תוצאה
אישי
קטגוריה
71 / 12
17%
מגדר
173 / 37
22%
כללי
247 / 38
16%