תוצאה
אישי
קטגוריה
42 / 1
3%
מגדר
74 / 1
2%
כללי
247 / 34
14%