תוצאה
אישי
קטגוריה
33 / 3
10%
מגדר
173 / 33
20%
כללי
247 / 33
14%