תוצאה
אישי
קטגוריה
7 / 7
100%
מגדר
74 / 68
92%
כללי
247 / 235
96%