תוצאה
אישי
קטגוריה
33 / 7
22%
מגדר
200 / 34
17%
כללי
440 / 126
29%