תוצאה
אישי
קטגוריה
46 / 12
27%
מגדר
173 / 28
17%
כללי
247 / 28
12%