תוצאה
אישי
קטגוריה
4 / 3
75%
מגדר
74 / 65
88%
כללי
247 / 231
94%