תוצאה
אישי
קטגוריה
24 / 12
50%
מגדר
240 / 87
37%
כללי
440 / 117
27%