תוצאה
אישי
קטגוריה
46 / 11
24%
מגדר
173 / 23
14%
כללי
247 / 23
10%