תוצאה
אישי
קטגוריה
10 / 3
30%
מגדר
173 / 22
13%
כללי
247 / 22
9%