תוצאה
אישי
קטגוריה
44 / 30
69%
מגדר
240 / 187
78%
כללי
440 / 320
73%