תוצאה
אישי
קטגוריה
16 / 12
75%
מגדר
200 / 133
67%
כללי
440 / 319
73%