תוצאה
אישי
קטגוריה
46 / 10
22%
מגדר
173 / 20
12%
כללי
247 / 20
9%