תוצאה
אישי
קטגוריה
33 / 1
4%
מגדר
173 / 15
9%
כללי
247 / 15
7%