תוצאה
אישי
קטגוריה
33 / 5
16%
מגדר
200 / 26
13%
כללי
440 / 106
25%