תוצאה
אישי
קטגוריה
10 / 1
10%
מגדר
173 / 14
9%
כללי
247 / 14
6%