תוצאה
אישי
קטגוריה
46 / 8
18%
מגדר
173 / 13
8%
כללי
247 / 13
6%