תוצאה
אישי
קטגוריה
46 / 7
16%
מגדר
173 / 10
6%
כללי
247 / 10
5%