תוצאה
אישי
קטגוריה
46 / 6
14%
מגדר
173 / 9
6%
כללי
247 / 9
4%