תוצאה
אישי
קטגוריה
46 / 5
11%
מגדר
173 / 8
5%
כללי
247 / 8
4%