תוצאה
אישי
קטגוריה
71 / 2
3%
מגדר
173 / 3
2%
כללי
247 / 3
2%