תוצאה
אישי
קטגוריה
33 / 16
49%
מגדר
200 / 102
51%
כללי
440 / 269
62%