תוצאה
אישי
קטגוריה
42 / 25
60%
מגדר
74 / 41
56%
כללי
247 / 181
74%