תוצאה
אישי
קטגוריה
9 / 5
56%
מגדר
240 / 165
69%
כללי
440 / 265
61%