תוצאה
קטגוריה
313 / 25
8%
מגדר
3114 / 481
16%
כללי
4211 / 502
12%
פרטי ריצה
מקטע מרחק זמן
Run 5K 5.00 Km 00:26:10
Run 10K 10.00 Km 00:50:20
Run 10.5K 10.50 Km 00:52:26
Run 15K 15.00 Km 01:17:40
Run 21.1K 21.10 Km 01:46:28
Total Run 21.10 Km 01:46:28
הצג מפה
דירוג
RunnerScanner