תוצאה
קטגוריה
313 / 22
8%
מגדר
3114 / 414
14%
כללי
4211 / 430
11%
פרטי ריצה
מקטע מרחק זמן
Run 5K 5.00 Km 00:25:44
Run 10K 10.00 Km 00:49:33
Run 10.5K 10.50 Km 00:51:47
Run 15K 15.00 Km 01:17:02
Run 21.1K 21.10 Km 01:45:04
Total Run 21.10 Km 01:45:04
הצג מפה
דירוג
מיקום שם זמן
18 ישראל ששון 01:44:39
19 שלום בנימין 01:44:54
20 יגאל נחום 01:44:54
21 אהרלה חרובי 01:44:54
22 דני בן דניאל 01:45:04
23 אלי חן 01:45:11
24 יובל דולב 01:46:17
25 דוד אלוש 01:46:28
26 ליאור אסף 01:46:32

רצף זמן


RunnerScanner