תוצאה
קטגוריה
62 / 3
5%
מגדר
3114 / 490
16%
כללי
4211 / 511
13%
פרטי ריצה
מקטע מרחק זמן
Run 5K 5.00 Km 00:26:12
Run 10K 10.00 Km 00:49:54
Run 10.5K 10.50 Km 00:52:02
Run 15K 15.00 Km 01:17:08
Run 21.1K 21.10 Km 01:46:39
Total Run 21.10 Km 01:46:39
הצג מפה
דירוג
מיקום שם זמן
1 Vasile Harjoc 01:35:48
2 JEAN JACQUES BLOXIDGE 01:46:05
3 vladimir Sporykhin 01:46:39
4 אלישע עמרמי 01:49:32
5 מוטי כהן 01:50:01
6 Giuseppe Pizzinini 01:57:56
7 אמנון מזר 01:58:08

רצף זמן


RunnerScanner