תוצאה
אישי
קטגוריה
181 / 113
63%
מגדר
1042 / 587
57%
כללי
1262 / 657
53%
פרטי ריצה
מקטע מרחק זמן
Run 2K 1.90 Km 00:19:10
Run 10K 10.00 Km 01:01:33
Run 20K 20.00 Km 02:02:05
Run 21.1K 21.10 Km 02:09:02
Run 23.5K 23.50 Km 02:21:10
Run 30K 30.00 Km 03:09:01
Run 35.5K 35.60 Km 03:43:54
Run 40K 40.00 Km 04:15:39
Run 42.2K 42.20 Km 04:31:23
Total Run 42.20 Km 04:31:23
הצג מפה
דירוג
מיקום שם זמן
109 טל גולדשטיין 04:29:51
110 טל ביבי 04:29:55
111 אנטון סלוצקי 04:30:00
112 רביע סעד 04:31:34
113 יוסי סון 04:31:49
114 ליעד זילברמן 04:32:43
115 Chien Yen Lin 04:33:25
116 ערן יערי 04:34:27
117 גולן עופר 04:35:23

רצף זמן


RunnerScanner