מקטע זמן
בקרה 00:03:43.133
בקרה 00:08:44.647
כרוז 00:09:43.423
בקרת סיום 00:09:45.317
סיום 00:09:46.690
סיום 00:09:48.543