מקטע זמן
בקרה 00:03:49.627
בקרה 00:08:40.493
כרוז 00:09:42.427
בקרת סיום 00:09:44.313
סיום 00:09:45.940
סיום 00:09:47.780