מקטע זמן
בקרה 00:03:47.573
בקרה 00:08:41.350
כרוז 00:09:40.933
בקרת סיום 00:09:43.313
סיום 00:09:44.437
סיום 00:09:46.470