מקטע זמן
בקרה 00:03:51.330
בקרה 00:03:51.340
בקרה 00:08:39.580
בקרת סיום 00:09:39.823
בקרת סיום 00:09:40.110
סיום 00:09:42.580
בקרה 00:45:10.787
בקרה 00:47:44.507
בקרה 00:49:04.530