מקטע זמן
בקרה 00:03:54.983
בקרה 00:03:58.250
בקרה 00:03:58.270
בקרה 00:08:42.540
בקרת סיום 00:09:40.567
סיום 00:09:41.940