מקטע זמן
בקרה 00:03:45.200
בקרה 00:08:41.090
בקרה 00:08:41.100
כרוז 00:09:37.173
בקרת סיום 00:09:38.823
בקרת סיום 00:09:39.110
סיום 00:09:40.440