מקטע זמן
בקרה 00:03:52.363
בקרה 00:03:55.530
בקרה 00:08:41.190
כרוז 00:09:36.857
בקרת סיום 00:09:38.497
סיום 00:09:40.130
סיום 00:09:41.223