מקטע זמן
בקרה 00:03:42.540
בקרה 00:08:33.547
בקרה 00:08:33.550
כרוז 00:09:32.983
סיום 00:09:38.343