מקטע זמן
בקרה 00:03:53.333
בקרה 00:08:40.170
כרוז 00:09:36.183
בקרת סיום 00:09:37.573
סיום 00:09:39.190
סיום 00:09:40.590