מקטע זמן
בקרה 00:03:55.960
בקרה 00:08:36.280
כרוז 00:09:32.937
בקרת סיום 00:09:34.813
בקרת סיום 00:09:35.200
סיום 00:09:36.193
סיום 00:09:37.400